top of page
MARY4146-1.jpg

36 years old, Mykolayiv (Ukraine)

Oksana Voronova

oksana came to Gdansk with her daughter. Her son stayed at home. Oksana's brother is in the Army Forces of Ukraine.

oksana-voronova-2Artist Name
00:00 / 00:19

"I am standing now like a child,who is learning to walk. You understand that you have  power, but at the same time you are helpless."

  • Instagram
MARY4070-1.jpg

POLISH

Co zmieniło się w Twoim postrzeganiu świata z początkiem wojny?

Wszystko. Całkowicie wszystko. To, co wydawało się problemem lub przeszkodą - nic, w porównaniu z tym, co się wydarzyło. Absolutnie każdy problem da się rozwiązać. Jestem tego bardziej, niż pewna.

Natomiast ze śmiercią nie powalczysz. I kiedy to od ciebie nie jest zależne, nic nie możesz wtedy zrobić… 

MARY4080-1.jpg

ENGLISH

What has changed in the worldview since the beginning of the war?

Everything. Absolutely everything. What seemed like a problem, an obstacle, is nothing compared to what happened. Absolutely any problem can be solved. I am more than sure of that. But you can't fight with death. And when it's not up to you and you can't do anything… 

MARY4041-редакт-редакт-Edit-1_edited.jpg

UKRAINIAN

Що змінилося у світосприйнятті з початком війни?

Все. Абсолютно все. Те, що здавалося проблемою, перешкодою - ніщо у порівнянні з тим, що трапилося. Абсолютно будь-яку проблему можна вирішити. Я в цьому більше ніж впевнена. А от зі смертю ти не можеш боротися. І коли від тебе це не залежить і ти не можеш нічого зробити… 

bottom of page